Credințele cheie

În calitate de Christadelfieni, toate credințele noastre au drept bază Biblia. Astfel, noi credem că:biblia

 • Biblia este singurul mesaj adevărat de la Dumnezeu și că aceasta a fost inspirată din viața Lui și a fost scrisă de oameni credincioși. (2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21)
 • Există un singur Dumnezeu, Tatăl, care a creat lumea și care are un scop măreț pentru aceasta. (1 Timotei 2:5; Deuteronomul 6:4)
 • Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu prin care El își îndeplinește scopul. (Luca 1:35; Faptele apostolilor 10:38)
 • Isus este fiul lui Dumnezeu. Deși El s-a născut om – fiul Mariei, mama Lui. (Matei 3:17; Galateni 4:4)
 • Isus a rezistat tuturor tentaţiilor și și-a sacrificat viața pentru a-i salva pe oameni de păcat și moarte și pentru a-i readuce la Dumnezeu. (Evrei 2:14; Romani 8:3)
 • Isus a fost înviat din morți de către Dumnezeu. El s-a înălțat la cer și va reveni pe pământ din nou. (Faptele apostolilor 1:3; Marcu 16:19)
 • La întoarcerea sa, Isus va învia morții. El va oferi viața eternă celor ce au fost credincioși. (Ioan 5:28-29; Daniel 12:2)
 • Isus va fi Împăratul unui pământ înnoit și va domni din Ierusalim asupra întregului pământ. (Luca 1:32-33; Isaia 9:6-7)
 • Discipolii săi Îl vor ajuta să rezolve problemele umanităţii și să aducă pacea și dreptatea tuturor oamenilor. (Luca 22:29–30; Isaia 32:17)
 • Diavolul nu este o creatură cu puteri supranaturale – ci este un alt nume pentru natura noastră umană păcătoasă, care se opune lui Dumnezeu. (Iacov 1:14–15; Evrei 2:14)
 • Atunci când o persoană moare, aceasta nu mai are conștiinţă – ea va dormi somnul morţii și va fi trezită de către Isus la întoarcerea Lui. (Psalmi 146:4; Ecleziastul 9:5‑6)
 • Pentru a fi salvați, trebuie să credem în promisiunea lui Dumnezeu în ce îl privește pe Isus Cristos și să ne căim (să ne modificăm modul de a gândi și de a ne comporta). (Ioan 3:16; Evrei 11:6)
 • Nu faptele noastre ne salvează, ci mila lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră datorită sacrificiului lui Isus. Cu toate acestea, noi trebuie să răspundem milei lui Dumnezeu prin botezul în numele lui Cristos, adică prin cufundare totală în apă. De asemenea, avem nevoie să urmăm cât mai îndeaproape posibil exemplul lui Isus în viețile noastre. (Faptele apostolilor 2:38; Marcu 16:16; Marcu 12:29-31; Ioan 13:34)

Pentru mai multe informații despre credințele noastre și învățăturile biblice, descărcați una din broșurile noastre sau comandați una din cărțile și revistele noastre disponibile gratuit.